OP. DR SELÇUK AYTAÇ
Estetik, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı

İlk ve orta öğrenimini TED Ankara kolejinde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ihtisasını tamamladı. İhtisas sürecinde birçok yurt içi ve yurt dışı kongrelere katıldı ve yurtiçi ve yurtdışı makaleler yazdı.

Uzmanlık eğitimi sırasında meme cerrahisi, vücut cerrahisi ve yüz germe ameliyatları üzerine birçok eğitime katıldı.
“Periferik sinir cerrahisi sonrası oluşan yapışıklık ve skar dokusu oluşumuna oksidize regenere selüloz ve oksidize regenere selüloz-heparin kombinasyonunun etkisi” başlıklı tezi ile Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı oldu. Kök hücre ve yağ transferi konusunda çalışmalar yaptı.
İhtisas sonrası zorunlu hizmet görevini Bartın Devlet Hastanesinde tamamladı. Sonrasında Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başladı ve burada Yardımcı Doçent ünvanını aldı. Aynı yıllarda Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Anatomi Doktorasına başladı. İstanbul, Bursa ve Ankarada Estetik İnternational kliniklerinde çalıştıktan sonra Bursada kurduğu özel klinikte yurt içinden ve yurt dışından gelen hastalarına hizmet vermeye başladı.

ÖĞRENİM DURUMU

 • 2010 – 2011  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi (doktora)
 • 1999 – 2005  Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstruktif ve   Estetik cerrahi uzmanlık eğitimi
 • 1992 – 1999   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1984 – 1991  TED Ankara Koleji

BİLDİĞİ DİLLER
İngilizce (ileri seviye)

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL/MESLEKİ KURUŞLAR

 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği  2006
 • Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği  2008

UZMANLIK TEZİ

Periferik sinir cerrahisi sonrası oluşan yapışıklık ve skar dokusu oluşumuna oksidize  regenere selüloz ve oksidize regenere selüloz-heparin kombinasyonunun etkisi

MAKALELER

 • SCI, SSCI,AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre     mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
 • Ozbek S, Aytac S, Karlı N. Reconstruction of sphincteric function after dysfunctional total lower lip reconstruction using free muscle graft technique. J Craniofac Surg. 2007 Jan;18(1):203-7
 • Ozbek S, Ozcan M, Uysal A, Aytac S. Diced cartilage grafts in cosmetic surgery. Plast Reconstr Surg. 2006 Feb;117(2):678-80
 • Aytac S, Etoz A, Akın S. Skin necrosis caused by prilocaine: A case report Wounds. 2005;17(3):58-61
 • Aytac S, Ozbek S. A giant pyogenic granuloma. Plast Reconstr Surg.2005 Sep 15; 116(4):1179
 • Aytac S, Ozbek S, Kahveci R, Ozgenel Y, Akın S, Ozcan M.Titanium mesh fracture in mandibular reconstruction. J Craniofac Surg. 2005 Nov;16(6):1120-
 • Bozkurt C, Akın S, Dogan S, Aytac S, Aksoy K. Using the sac membrane to close the flap donor site in large meningomyeloceles. Br J Plast Surg. 2004 Apr;57(3):273-7
 • Tuncel U, Aytaç S, Turan A, Demirbağ O, Kostakoğlu N. Use of a simple mini-vacuum drain in small surgical wounds. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Aug;69(8): 2270
 • Tuncel U, Aytaç S. Reconstruction of full-thickness cheek defects with using free osseocutaneous radial forearm flap.J Craniofac Surg. 2012. Jul 23(4): 357-9

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

 • Aytac S, Ozgenel Y, Akın S, Kahveci R, Ozcan M. Güney Marmara Bölgesindeki çocuklarda yanık epidemiyolojisi. Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi. 2004 30(3): 145-49
 • Tuncel U, Aytac S, Turan A, Aydın U, Kanturk R. The Use of Spongostan-Wrapped Diced Cartilage Graft For Obtaining A Regular Dorsal Contour In Rhinoplasty. Çağdaş Tıp Dergisi.

BİLDİRİLER

Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan Özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri

 • Treatment of recurrent dislocation of mandible, 2005, Vienna, Austria
  Kahveci, S. Aytac, S. Akın, Y. Ozgenel, S. Ozbek
 • Ulusal  kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda        yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri
 • Tekrarlayan mandibula çıkıklarının tedavisi (Sözel bildiri), 2005, Konya
  Kahveci, S. Aytaç, S. Akın, Y. Ozgenel, S. Ozbek

Ulusal  kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda  yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri

Vajinal ageneziste yeni bir stent yöntemi ile vakum tedavisinin kullanımı (Poster), 2005, Konya
Ozcan, S. Aytac

YURTDIŞI DENEYİM

 • ‘Aesthetic surgery of the face-principles and pitfalls in aesthetic facial surgery” human cadaver dissection course eğitimi. May 2007
 • University of Emory Healthcare Plastic and reconstructive surgery. Meme cerrahi eğitimi. Aug 2001